NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DET FINSKE ”ILDSKORS” NR. 70 TILDELT GUTTORM LIEBE
Av Per Ole Sivertsen  
04.03.2007
 
Under nordisk møte i Åbo i uke ble NBLFs leder, som den første utledning noen sinne, hedret med det finske brannbefalsforbundets Ildkors.
-

Guttorm ble i 1998 tildelt Finlands brandbefälsförbunds ”Förtjänstkors”. Han ble nok en gang vist heder av våre finske kolleger den 1. mars 2007.  Som den 70ende person i det finske brannbefalsforbundets 75-årige historie ble han tildelt forbundets nest høyeste utmerkelse, som første utlending.

 

Begivenheten fant sted under nordisk møte i Åbos meget gamle slott. Generalsekretæren i det finske forbundet Ari Keijonen og leder av den svensktalende utvalget Peter Johansson overrakte Finlands brandbefälsförbunds ”Ildkors”, som tildeles som ” ….. et synlig bevis på erkjennelse og takknemlighet for fortjenestefull virksomhet til brann- og redningsvesenets fremme” som det står på diplomet.

 

NBLF gratulerer med hedersbevisningen.