NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
AUTOMATISK SLOKKEANLEGG HOS RISIKOGRUPPENE
Av Guttorm Liebe  
13.03.2007
 
Justisdepartementet har ny Stortingsmelding om tiltak mot brann under utarbeidelse. NBLF ber JD ta inn trygdefinansiert automatisk slokkeanlegg hos funksjonshemmede og pleie- og omsorgstrengende som ikke bor på institusjon.
-
Dersom antallet omkomne i brann skal reduseres i Norge må iverksettes konkrete tiltak direkte overfor risikogruppene for å omkomme i brann. Vi vet i dag hvem det er, og trenger ikke flere kartlegginger av det. I tillegg til små barn er disse funksjonshemmede, eldre, personer i psykisk ubalanse og personer med rusproblem/ i sterk rus. Det blir en logisk brist og bare et slag i luften, dersom ny Stortingsmelding kommer til å ha målsettinger om reduksjon i antall omkomne i brann, uten at det iverksettes konkrete tiltak overfor risikogruppene. Ett av de få tiltak som kan fungere i boliger der det bor personer alene som ikke raskt kan ta seg ut ved brann, er boligsprinkleranlegg, fastmontert eller mobilt.
 
På denne bakgrunn innkalte NBLF de interesseorganisasjoner vi vet om til et informasjonsmøte i forkant av styremøte i Oslo 13. mars. Bare 3 organisasjoner valgte å møte.
 
Universell utforming skal bli et begrep. Innholdet skal være at bygninger og boliger skal utformes slik at alle kan benytte dem fullt ut, - fra barn til gamle, friske og funksjonshemmede av alle slag. NBLF er av den oppfatning at dette begrepet ikke kan fylles med mindre tiltak mot og ved brann ivaretas.
 
Les NBLFs innspill til JD her.