NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON ETABLERT
Av Guttorm Liebe  
10.04.2007
 
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) ble etablert 1. april 2007. DNK ligger under Justisdept. og de ansatte er personellet fra NØDNETT.
-
Tor Helge Lyngstøl, som har ledet NØDNETT-prosjektet helt siden starten i 1998, er ansatt som direktør i DNK.
DNK har overtatt ansvaret for utbygging, innføring og forvaltning av det nye digitale radiosambandet for nødetatene. 
 
Mer informasjon på DNKs websider:  http://www.dinkom.no