NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYTT KARTVERK
Av Per Ole Sivertsen  
19.04.2007
 
I dag sendte Locus, som har levert kartløsning til de fleste 110-sentralene og til mange brannvesen, ut en E-post som gjengis her.
-
Her er meldingen fra Locus:
 
Locus har i møte med DSB 18. april blitt informert om at det er foretatt en innstilling i valget av kartleverandør til 110-sentralene. Den endelige beslutningen skal tas i veldig nær framtid.

Gruppen som har arbeidet med saken, har innstilt på at løsningen til Frequentis/Fortek skal benyttes i 110-sentralene. Det vil ikke bli satt i gang arbeid med integrasjon til Locus løsninger i kontrollrommene. Som en konsekvens av det er det i utgangspunktet heller ingen kommunikasjon med utstyret i brannbilene.

Locus er selvfølgelig misfornøyd med innstillingen, spesielt med tanke på de formuleringene som ble gjort i anbudsdokumentene hvor det står at en ny leverandør skal integrere seg med Locus løsninger. I tillegg fikk vi informasjon om at det var en utredning som skulle gjennomføres. Locus har ikke blitt forespurt om noe i denne utredningen.

En slik beslutning vil naturlig nok få konsekvenser for Locus og det arbeidet vi vil gjøre videre. Dere som kunder vil også bli berørte i ulik omfang etter hvert som utbyggingen av nødnettet trer fram.
Dette gjelder tjenester omkring NRDB, GSM-posisjonering, kopling til Folkeregisteret og kommunikasjon med terminaler i brannbilene. 

Vi har ulike avtaler med 110-sentralene og brannvesen. Locus vil presisere at selvfølgelig vil oppfylle disse avtalene 100% i tiden de er aktive.
Locus Brukerforum vil ta vare på dere på aller beste måte. Her vil dere også kunne se de nyeste forbedringer som er implementert i systemet. Dere vil møte kollegaer og høre mye interessant fra egen og andre nødetater. Det vil også bli gjennomført konkrete brukerkurs, inkludert i deltageravgiften

Dersom dere ønsker utdypinger av det som er skrevet, står vi gjerne til disposisjon.

Denne informasjonen kan distribueres til de brannvesen som er knyttet til 110-sentralen og som har terminaler i kjøretøyene.


Vennlig Hilsen

Reidar Falkensten                                               Geir Andre Eide
Senior Salgkonsulent                                          Senior Salgskonsulent