NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GJENINNFØRING AV BYGNINGSKONTROLL
Av Guttorm Liebe  
17.05.2007
 
NBLF har helt siden dagens kontrollregime i byggesaker ble innført i 1997 vært en sterk kritiker. Dagens ordning krever at alle aktører er seriøse og alle aktører innehar tilstrekkelig kunnskap, noe NBLF har framhevet at ikke er tilfelle. NBLF har dessverre fått rett i sine påstander. I et intervju i siste nummer av Teknisk Ukeblad framgår at også kommunalmininster Åslaug Haga har erkjent at bygningsbransjen ikke har maktet ansvaret dagens regime medfører, og ønsker å gjeninnføre en bygningskontroll.
-

NBLFs siste utspill i denne saken var et brev til kommunalministeren i fjor sommer, der NBLF ba kommunalministeren om å ta problemstillingen omkring kontrollregime i byggesaker ut av innstillingen til revisjon av Plan og bygningsloven. Poenget var å underlegge dette spørsmålet en særskilt vurdering, fordi for mange bygg som oppføres får en for dårlig brannteknisk kvalitet og fordi det er avslørt et for stort omfang av ren svindel ved utfylling av kontrollerklæringer.

Dagens regime har en for svak kontroll av substansen i byggeplanene. Det er ikke tilstrekkelig å kontroller at dokumenter er skrevet og levert. Dagens regime har også den svakhetene at det mangler en virkelighetskontroll. Det vil si en kontroll med at det er overenstemmelse mellom det dokumentene sier og det som virkelig er bygget.

Kommunalministeren har fått nok av elendige byggesaker og vil ifølge en artikkel i siste nummer av TU gjeninnføre et kontrollregime. I følge samme artikkel er det sannsynlig at kontrollen skal utføres av uavhengige kontrollbedrifter. Om dette er smart, kan nok diskuteres. Det er stor fare for at også et slikt regime blir ”bukk til havresekk”.

Det viktigste er imidlertid at kommunalministeren med sitt forslag klart gir til kjenne at hun har erkjent at dagens kontrollregime i byggesaker har vært en fiasko.

Les artikkelen i Teknisk Ukeblad her: http://www.tu.no/bygg/article99323.ece