NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
UNØDIGE UTRYKNINGER TIL FORLIKSRÅDET
Av Guttorm Liebe  
15.06.2007
 
Skien komune har stevnet Hafslund Sikkerhet Privat as og Sector Alarm inn for Forliksrådet for manglende betaling av faktura for unødige utrykninger. Møtet avholdes i Oslo 21. juni 2007.
-
Saken er kjent for svært mange brannvesen og har tidligere vært omtalt på disse nettsider. derfor ingen repetisjon av sakens innhold.
Nyheten begrense seg til at møtet i Forliksrådet er berammet til 21. juni 2007.
 
Nye mangelende innbetalinger
Omtrent samtidig med innkallingen til Forliksrådet får vi igjen brev fra Hafslund Sikkerhet Privat as som ikke vil betale mer enn 2 x rettsgebyr for unødige utrykninger. Fakturaen gjelder for unødige utrykninger første del av 2007, og inneholder for vår del  fakturabeløp i henhold til revidert ordning som trådte i kraft fra og med 1. januar 2007.
Vedlagt innsigelsen følger gamle rundskriv fra 2006. Dette til tross for det avklarende møte som ble holdt i DSB 15. mai 2007, hvor det ettertrykkelig ble slått fast at brannvesenet ikke har lovmessig utrykningsplikt til varsel om utløst alarm i privatbolig formidelt via et vaktselskap.
 
Mønsteravtale?
Blant vaktselskapene er det så langt bare G4S som har inngått skikkelig avtale med brannvesen, og som har vært villig til å ta den risiko det har vært å stille tekniske krav og tilgjengelighetskrav til sine kunder. De 4 andre store vaktselskapene er invitert til forhandlingsbordet flere ganger, uten at vi så langt har mottatt noe svar.
 
Gledelig er det derfor at vaktselskapenes interesseorganisasjon, SBL og KS har startet et løp for å prøve å komme fram til en mønsteravtale som brannsjefene og vaktselskapene kan benytte ved inngåelse av avtale.