NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLFS REISESTIPEND 2007
Av Guttorm Liebe  
24.06.2007
 
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend. 3 stipendier, forbeholdt medlemmer i NBLF og ansatte i Gjensidige på til sammen kr. 60 000 skal deles ut. Søknadsfrist 25. august 2007.
-

RUU er et nytt utvalg, hvor NBLF, DSB og Gjensidige har gått sammen for å ta seg av reisestipend- og utvekslingsordninger innenfor vårt fagområde. RUU består av 2 repr. fra NBLF, 2 fra DSB og én fra Gjensidige. Forsikringsselskapet Skogbrand støtter ordningen og deltar som observatør.

I denne omgang lyses NBLFs reisestipend for 2007 ut, som i år består av 3 stipendier på til sammen kr. 60 000.

Disse reisestipendene har vært en ubetinget suksess og tilført vårt fagmiljø betydelig kunnskap og erfaring. Erfaringer fra de siste stipendiene tilsier at kandidatene bør ha frihet til selv å velge reisemål og –rute.

Viktig kriterium for valg av oppgavens innhold er hva som i nær framtid forventes å være aktuelle tema. Stipendiene i år skal være innenfor følgende områder:
1. Nødsentraler/ samband og kommunikasjon innenfor nødetatene.
2. Brann- og ulykkesberedskap
3. Brannforebyggende virksomhet
Reisestipendiene er forbeholdt medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige.
Kandidatene skal:
• lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes RUU med søknaden
• lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene
• stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB, Gjensidige og NBLF inkl. kretslagene
• rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt RUU innen 31.12.2007.

For øvrig gjelder RUUs retningslinjer for NBLFs reisestipend og vedtektene for RUU.

Studiereiser er ikke bare interessante og lærerrike, men er også kontaktskapende, nettverksbyggende og tilfører minner for livet! Alle aktuelle oppfordres derfor til å søke!!

Søknadsfrist er satt til 25. august 2007.

Søknader sendes til NBLF, RUU v/ Guttorm Liebe, Rik. Nordraaksgt. 4b, 3725 SKIEN eller via e-post: [email protected] no