NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNVESENSEMINAR 2007, GAMLE KRAV – NYE UTFORDRINGER
Av Per Ole Sivertsen  
22.08.2007
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) som teknisk arrangør inviterer til brannvesenseminar 10 ulike steder rundt i landet i perioden 16.oktober – 7.november. Målgruppen er først og fremst brann- og feiervesen. For å knytte nærmere kontakt mellom brann og elmiljøet inviteres i år også det lokale elektrisitetstilsyn (DLE).
-

Litt om seminaret
Seminaret tar for seg aktuelle temaer innen brannforebygging og beredskap samt andre av direktoratets fagområder:

  • Status på arbeidet med revidert forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr som benyttes ved håndteringen
  • Brann i elektriske produkter
  • Brannkrav til produkter
  • Alternative tilsynsformer

I tillegg blir det en orientering fra DSB om aktuelle saker – blant annet

  • Tunnelsikkerhet
  • Regelforenklingsprosjektet
  • Brannsikring av kulturminner
  • Ny utdanningsmodell for deltidsutrykningsledere

 Program 

Påmelding
Trykk på stedet du ønsker å delta i tabellen under. Påmeldingsfrist er 14 dager før aktuelt seminar.

Sted

Dato

Sted

Tromsø

Tirsdag 16.okt.

Kommunestyresalen i Rådhuset

Brønnøysund

Onsdag 17.okt.

Thon Hotell Brønnøysund

Trondheim

Torsdag 18.okt.

Luftkrigsskolen

Molde

Tirsdag 23.okt.

Rica Seilet

Bergen

Onsdag 24.okt.

Scandic Bergen City

Stavanger

Torsdag 25.okt.

Hovedredningssentralen på Sola

Rakkestad

Onsdag 31.okt.

Rakkestad kulturhus

Arendal

Torsdag 1.nov.

Thon Hotell Arendal

Hamar

Tirsdag 6.nov.

Scandic Hamar

Oslo

Onsdag 7.nov.

Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Seminaravgiften inkludert lunsj er kr. 350,- pr deltaker. Faktura og bekreftelsesbrev blir tilsendt etter mottatt påmelding.