NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ORD FRA FKBS ÅRSMØDE
Av Guttorm Liebe  
28.08.2007
 
Danskenes årlige brann-happening, FKBs Årsmøde, ble gjennomført i tradisjonell stil 22. – 24. august i Viborg.
-

NBLFs søsterforening i Danmark, Foreningen av kommunale beredskapssjefer (FKB) fyller et dobbeltjubileum i år. FKB ble dannet i 1994 ved sammenslåing av Branninspektørforeningen, som ville vært 125 år og den gamle Sivilforsvarlederforeningen som ville vært 50 år.

Årsmøtet ble gjennomført på tradisjonelt vis, med nesten rekordstor deltagelse, - 480 til bords under festmiddagen. Og det er alltid hyggelig å være gjest i Danmark!

FKB samarbeider med all tydelig minst like bra med beredskapsstyrelsen som NBLF gjør med DSB.

Noen av temaene som ble berørt var:

  • Endringer i utdanningen og skolestrukturen
  • Innsatsledelseskurset økes til 7 uker.
  • De 2 lederskolene på Sjælland blir lagt ned og flyttet til Tinglev. I den forbindelse vil rektoren på skolen på Bernstorf Slot, Bjarne Kjems bli overført til SINE-prosjektet (se nedenfor)
  • Heimevernet skal gis mer brannmannsopplæring.
  • Danskene skal innføre en redningsinnsats til sjøs (RITS)-ordning. Det er ikke besluttet ennå hvordan den skal organiseres.
  • Arbeidsgruppe har laget et forslag til innsatstaktiske retningslinjer, som tar tak i organiseringen av skadestedet. Vi venter spent på danskenes resultat.

Noterte meg i tillegg noen saker:

KOMMUNESAMMENSLÅINGEN

Årsmødet hadde ikke dette som tema, men konsekvensene og gjennomføringen av den er fortsatt en viktig sak for de danske brannvesen. Antallet kommuner i Danmark ble redusert fra ca. 250 til 98 1. januar i år. Viktig for Norge å følge med i hvordan implementeringen av reformen vil skje over tid, - også for brannvesenet.

JACKTVEJ 69

Foredrag fra politi og brannvesen om deres innsats og problemer i forbindelse med ryddingen av det okkuperte huset. For brannvesenet medførte det slokking under politibeskyttelse, - hvilket nok er en selsom opplevelse.

Det var aldri tvil om kommandoforhold, - brannvesenet gjør intet uten at politiet har gitt klarsignal.

Én krystallklar lærdom som jeg merker meg var:

En nødvendighet at nivåiddelingen i organisasjonen følges. Nivåene er som vanlig, strategisk, taktisk og teknisk/ oppgave. Nivået over skal ikke blande seg inn i nivået under, men begrense seg til egen funksjon. Med andre ord en av grunnsetningene i ICS.

SINE - http://www.sikkerhedsnet.dk

SIkkerhedsNEttet (SINE) er det danske NØDNETT.

Organiseringen er nå på plass, og danskene er ca. ett åt etter Norge i utrulling.

Et datterselskap til Motorola Inc. kalt ”Dansk Beredskapskommunikasjon” skal eie og drive SINE. Med andre ord et privat eierskap. Nødetatene får pålegg om å bruke nettet.

Utbyggingen starer med pilot på Lolland og Falster i løpet av 2008.

Brukerbetaling er under utredning, og er ikke besluttet.

HÆDERSLEGATET

FKB deler hvert år ut et Hædersleget til en evt. flere personer som har gjort en heltmodig og riktig innsats. I år fikk ei jente på 12 år legatet på kr. 10 000, for rå ha reddet sine to yngre søsken fra brann og for å ha gjort dette på en forbilledlig måte.

UTDANNINGSSTIPEND

FKB deler i 2008 ut et skolestipend for 10 personer til brannskolen i Revinge. De skal delta på et en-ukes kurs som er spesialsydd til formålet. En deltager skal komme fra Grønland, en fra Færøyene og de resterende 8 fra vinnerkommuner i en loddtrekning. Tanken er at FKBs midler skal tilbake til medlemmene i form av muligheter for å styrke kompetansen gjennom stipendier og utvekslinger. Samme tankegang som NBLFs reisestipend med andre ord, og tiltaket fikk meget god mottagelse på årsmøde.

ÅRSMØDENE FRAMOVER

Årsmødene arrangeres alltid siste hele uka av august. Neste møte er 27.- 29. august 2008 i Roskilde, deretter i Aalborg i 2009.

STYRET

Formann Peter Staunstrup var ikke på valg. Bare 2 fra det gamle styret var 2 på valg. Jesper Djurhus som ble gjenvalgt som nestformann og Lars Hviid ønsket ikke gjenvalg etter 10 år i styret.