NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DAGSEMINAR CTIF 25. OKTOBER
Av Jan-Olav Vagle  
24.09.2007
 
Har du husket og melde deg på til dagseminaret med CTIF 25. oktober. Her kan du høre foredragsholder fra våre naboland om organiseringen av deres redningstjeneste. Og fra Norge hvordan vi har det eller om vi bør revideres.
-

Dagseminar CTIF Norge – 25/10-2007 kl. 10.00 – Gjensidige, Lysaker.

 

Brannvesenet i endring? I Finland, Sverige og Danmark har det skjedd ”dramatiske endringer” med regelverket de senere årene. Hvordan er våre nærmeste naboland organisert i dag, og hvordan ser de på fremtiden? Dimensjoneringsforskriften vår – har den gått ut på dato?
 
CTIF Norge inviterer alle i brannmiljøet til dagseminar på dette temaet den 25. oktober kl 10.00-15.00 i Gjensidige sine lokaler Drammensveien 288 1326 Lysaker

 

-           Åpning
Leder CTIF Norge Ole J. Hansen Brannsjef Oslo Lufthavn

 

-           Hvordan påvirkes Danske brannvesen av den nye forskriften uten ”minimumskrav” og en risikobasert beredskap?      

v/Peter Hofman-Bang og Lars Rosenwanger. Danske CTIF

 

-           Hvor langt har Sverige kommet i forhold til endring og organisering i redningsskolene? Har ”fremskutt enhet” og ”skjærslokker´n” påvirket ”beredskapstenkandet”? ”Aktuella frågor i Svensk räddningstjänst”

v/Tommy Arvidsson Svenske CTIF
 

-           "Frimodige ytringer fra en som har vært med noen år – både her og der”

v/ Rådgiver Peter Due

 

-           Dimensjoneringsforskriften – reflekterer den samfunnets behov for brann- og redningsberedskap, eller er det på tide med en revisjon?

v/ Avd. leder DSB Hans Christian Madsen

 

Bindende påmelding innen 20 okt til [email protected]

 

Pris for dag seminaret: 250,- for medlemmer og 500,- for ikke medlemmer. Dette inkluderer også lunsj.

 

Påmelding bes innbetalt til CTIF Norge konto : 2220.12.35816 

v/ kasserer Rolf B. sandslett.