NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY HÅNDBOK 2007 - 2009
Av Trygve Lennavik  
04.10.2007
 
Håndboken for perioden 2007 - 2009 er nå ferdig.
-
Tidligere har håndboken blitt trykket. Dette har vært svært kostnadskrevende, derfor har styret bestemt at håndboken kun blir publisert elektronisk (pdf-fil). Dette har også flere fordeler blant annet at det blir foretatt revisjon midt i perioden (2008). Filen er spesielt laget for utskrift som hefte/brosjyre for de som har slike muligheter.
 
Håndboken lastes ned ved å trykke på denne linken Håndbok 2007-2009