NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
OPPSETT AV DISTINKSJONER FOR NORSKE BRANNVESEN
Av Per Ole Sivertsen  
22.10.2007
 
På siste styremøte ble et gammelt oppsett over distinksjoner gjennomgått og det gjengis her som en anbefaling. Mange brannvesen har avvik fra denne anbefalingen.
-

Distinksjoner på uniformens skulderklaffer:

Formann - 1 liten stjerne
Underbrannmester - 2 små stjerner
Brannmester - 3 små stjerner
Overbrannmester - 3 små stjerner og 3-5mm sølvbånd
Inspektør - 1 stor stjerne og ca. 10mm sølvbånd
Branningeniør - 1 stor stjerne og ca. 10mm sølvbånd
Overingeniør - 2 store stjerner og ca. 10mm sølvbånd
Avdelingsleder - 2 store stjerner og ca. 10mm sølvbånd
Varabrannsjef - 2 store stjerner og ca. 10mm sølvbånd
Brannsjef - 3 store stjerner og ca. 10mm sølvbånd

Skulderklaffer til ytterjakke (Epåletter) kantes med flammerød paspoal, og de skal være 11cm lange + spiss og 5cm innvendig bredde.

Skulderklaffer (Hylse) til skjorte og genser kantes ikke med flammerød paspoal, og de skal være 10cm lange og 5cm innvendig bredde.

Første stjerne anbringes 2cm fra skuldersømmen, de øvrige med 3cm innbyrdes avstand. Stjernen er utført i hvit metallfarge.

Distinksjoner på jakkeslag:
Formann - Hjelm
Underbrannmester - Hjelm
Brannmester - Hjelm
Overbrannmester - Hjelm
Inspektør - Hjelm
Branningeniør - Eikeløv u/grener
Overingeniør - Eikeløv u/grener
Avdelingsleder - Eikeløv u/grener
Varabrannsjef - Eikeløv m/grener
Brannsjef - Eikeløv m/grener
 
Distinksjoner på skjermluens stormsnor:
Konstabler - 2 parter med 3 sorte kordeller i hver part
Formenn - 2 parter med 2 sorte og en sølvfargede kordell i hver part
Underbrannmester - 3 parter, midtre part av 3 sølvfargede kordeller og ytre parter av 1 sort og 2 sølvfargede kordeller
Brannmester - Som underbrannmester
Overbrannmester - Som underbrannmester
Inspektør - 3 parter med 3 sølvfargede kordeller i hver part
Branningeniør - Som inspektør
Overingeniør - Som inspektør
Avdelingsleder - Som inspektør
Varabrannsjef - Som inspektør
Brannsjef - Som inspektør