NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SOVEROMSREFLEKSEN TIL FORBRUKEROMBUDET
Av Guttorm Liebe  
22.11.2007
 
Infonor as fortsetter sin markedsføring på samme måte som tidligere, og ignorerer avtale med Trondheim brannvesen og DSB, samt advarsel fra Skien brannvesen. Nå klages firmaet inn for Forbrukerombudet.
-

Jeg har sett meg lei på at Infonor as benytter brannvesenet i sin markedsføring av soveromsrefleksen, og fortsetter å markedsføre produktet i strid med avtale inngått med Trondheim brannvesen i 2006 og i strid med kjennelse avgitt etter at DSB ba Forbrukerombudet vurdere saken. Jeg har skriftlig bedt om at produktet ikke markedsføres i det området jeg har beredskapsansvar, Skien og Siljan kommuner. Til tross for dette fortsetter markedsføringen.

Produktet burde ikke markedsføres i andre kommuner enn der brannsjefen skriftlig aksepterer og erklærer at brannvesenet rutinemessig skal benytte seg av dette merket. Annet er villedende overfor publikum.

Her er klagen sendt til Forbukerombudet.