NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TILDELING AV NBLFS REISESTIPEND 2007, DEL 2
Av Guttorm Liebe  
27.11.2007
 
Reisestipend og –utvekslingsutvalget (RUU) har tildelt årets siste stipend til Mari Bjørge, som skal studere påsatte skolebranner i Sverige.
-

Det er etter at RUU har bedt om ”etteranmeldte” søknader kommet inn én søknad til på årets reisestipend.

Mari Bjørge, Porsgrunn brann- og feiervesen tildeles stipend for å reise til Sverige. Målsettingen er å se på hva som er gjort i forhold til å forebygge påsatte skolebranner og videre hva kan vi overføre til arbeid hos oss selv. Dette må kunne sies å være et høyst aktuelt forebyggende tema.

En av forpliktelsene som følger med stipendiet er å lage en presentasjon som skal kunne gjøres i brannbefalslag. RUU og NBLF ser fram til rapportene, og ønsker Mari lykke til med reise og opphold!

Året ebber snart ut, og nytt år er like om hjørnet. Nye stipend skal deles ut og skogbrannutveksling skal det også bli noe av i 2008!