NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DIREKTEALARM BØR VÆRE DIREKTE
Av Guttorm Liebe  
05.12.2007
 
Svensk undersøkelse viser at det er samfunnmessige store gevinster ved at alle automatiske brannalarmanlegg har direkte overføring til 110-sentralene.
-

Dette er intet innlegg i debatten omkring håndtering av brannalarmer fra privatboliger, men et innlegg om hvordan vi skal betrakte unødige direkte alarmer og utrykninger.

Det er feil fokus å legge vekt på ulempene ved unødige utrykninger. Rett fokus er å finne ut hva samfunnet sparer på at brannalarmer går direkte til brannvesenet og ikke bare internt i virksomheten.

Endelig er kommet en undersøkelse som tar for seg dette. Vår svenske søsterorganisasjon sitt medlemsblad ”Räddningslädaren”s siste nummer har en artikkel som omhandler en undersøkelse av nettopp dette. Med tillatelse fra ”Räddningslädaren” kan du klikke artikkelen fram her.