NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VAKTSELSKAPENE ER POSITIVE TIL AVTALE.
Av Nils Erik Haagenrud  
03.01.2008
 
NBLF og vaktselskapene har i dag avholdt et meget positivt forhandlingsmøte vedrørende avtaleproblematikken og det økonomiske utestående brannvesenene har hos vaktselskapene.
-

NBLF er ingen avtalepart i saken, men har sett det som viktig at det kommer til en enighet med brukerfokus fra begge parter. Saken har pågått over lengre tid, uten at man har kommet til en løsning, men i dag kom det et positivt gjennombrudd og det er NBLF meget tilfreds med.

 

Møte ble avholdt hos Hafslund sikkerhet i Oslo hvor arbeidsgruppen fra NBLF og vaktselskapene (Hafslund, Sektor og Securitas) deltok. I tillegg deltok leder for KS sin juridiske avdeling Børge Benum.

 

Konklusjonen fra møte er at vaktselskapene er meget positive til å tegne en felles mønsteravtale med de enkelte brannvesen. De er også positive til å gjøre opp for det økonomiske utestående brannvesenene har hos vaktselskapene. Det skal fremforhandles en mønsteravtale innen utgangen av januar, med målsetning om styrebehandling i KS den. 6. februar. Første møte i den hurtigarbeidende komiteen er 11.januar.

 

NBLF henstiller alle brannvesen som har pågående saker i rettssystemet om å avvente med disse til forhandlingene er avsluttet. Vaktselskapene har sagt at de er positive til å gjøre opp for seg og det bør vi respektere i påvente av forhandlingene. Eventuelle unødige alarmer faktureres fortløpende, men anbefales ikke sendt til videre innfordring (inkasso).

 

I tillegg anbefaler NBLF alle brannvesen om ikke å bruke media i saken, men hvis det skulle komme henvendelser, i så fall informer om fakta (at det pågår forhandlinger og at vaktselskapene er positive til å tegne en avtale).

 

Det vil komme mer info senere.