NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ØSTRE AGDER BRANNVESEN ETABLERT
Av Per Ole Sivertsen  
09.01.2008
 
De 7 kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli har fra 01.01.2008 etablert et interkommunalt/felles brannvesen – Østre Agder Brannvesen (ØABV) – og kommunenes separate brannvesen opphører.
-

Det nye brannvesenet er organisert og skal driftes etter vertskommunemodell, med Arendal som vertskommune.

 

Arendal brannstasjon vil være hovedbrannstasjon, med overordnet ledelse/administrasjon, alarmsentral og forebyggende avdeling.

 

Forøvrig vil brannstasjonsstrukturen og utrykningsstyrkene være som før, men bemanning, utstyr og kompetanse vil bli oppgradert etter hvert.

 

I forbindelse med kommunalisering av feiertjenesten vil det bli èn feierbase i Arendal og èn i Risør.

 

Andre faktaopplysninger om ØABV:

  • Geografisk område: 7 kommuner, til sammen 3.150 km2, 8 brannstasjoner
  • Innbyggere i området: ca 64.000
  • ”Driftsavstander”: Opptil 60 km
  • Bemanning: 64 heltidsstillinger inkl. feierpersonell, 125 deltids-brannmannskaper,    60 skogbrannreserver
  • ”Særskilte brannobjekter” (risikobygninger/anlegg): 375

Jan Kongsvik, som har vært brannsjef i Arendal i 14 år, fortsetter som brannsjef i ØABV.