NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
EL OG BRANN - HAND I HAND
Av Odd A. Rød  
16.01.2008
 
I min streben etter å koble sammen brannmiljøet og elsikkerhetsmiljøet i Norge, vil jeg oppfordre til å delta på NEKs Elsikkerhetskonferanse 26.-27. februar hvor elbranner er viet stor oppmerksomhet.
-
Arrangøren er Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) som utarbeider normer for elsikkerhet inkl. brannsikkerhet i elektrisk installasjoner og utstyr i Norge.

Dette er en av flere årlige konferanser innen elsikkerhet. Når vi vet at nærmere 50 % av bygningsbrannene i Norge skyldes elektrisiteten og bruken av denne, må samarbeide mellom disse miljøene bli langt bedre.

Denne konferansen gir en gylden anledning til både å få informasjoner og en bred kontaktflate inn i elsikkerhetsmiljøet.
 
For mere informasjon - klikk på denne lenken http://www.standard.no/imaker.exe?id=18145