NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
MØTE MED JUSTISMINISTEREN
Av Per Ole Sivertsen  
22.01.2008
 
Møtet med justisministeren på hovedbrannstasjonen i Bergen var et lite høydepunkt for NBLF. Vi kan være stolt av å ha fått til dette møtet. Det blir spennende å se hva som blir tatt med i den nye stortingsmeldingen som kommer i løpet av året.
-
 
 
Deltakerne fra DSB og Justisdepartementet ble ønsket velkommen av brannsjefen i Bergen og lederen av NBLF. Nils-Erik har kort fortalt justisministeren om hva vi er opptatt av for tiden.
 
 
Steinar Frøyland fra Gjensidige fortalte om skoleprosjektet som drives Bergen og Hordaland og ellers på vestlandet.
 
Helge Eidsnes fortsatte med å informere fra arbeidet som drives i Bergen.
 
Deltakerne ble tatt med inn i "klasserommet" hvor en 6.klasse hadde undervisning og etter en kort omvisning møtte vi ungene på utsiden hvor de slokket brann. Også ministeren fikk prøve å slokke.
 
Etter denne seansen fikk pressen tid til intervju før vi møttes igjen på møterommet hvor Knut Viker fra Gjensidige fortalte om et eldreprosjekt i Oslo.
 
Odd Rød fra Gjensidige avrundet med noen ord om brann og elektrisitet.
 
Nils-Erik takket ministeren for møtet og ministeren holdt noen bevingende ord og takket for innspill til den nye stortingsmeldingen.