NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DET BLIR INGEN AVTALE MED VAKTSELSKAPENE
Av Nils Erik Haagenrud  
13.02.2008
 
NBLF har lagt ned mye ressurser med å få til en mønsteravtale mellom vaktselskapene og brannvesenene.
-
NBLF føler at vaktselskapene har holdt oss for narr og vist lite edruelig forhandlingsskikk og personlig er jeg meget skuffet ut fra signaler i forrige uke.
 
NBLF har gitt klare signaler om konsekvensene ved at det ikke inngåes en avtale.
 
Vi vil komme med mer info og sende ut et pressemelding i samarbeid med KS for å informere brukerne i kommunene, som vi vil anbefale dere å bruke i media
 
Vi anbefaler brannsjefene om å følge DSB sin anbefaling, om at brannvesenet ikke har utrykningsplikt og praktisere dette fra i dag ovenfor de vaktselskapene som ikke har avtale. Den enkelte brannsjef må selvfølgelig informere 110 om hva de ønsker. 
 
Den enkelte kommune må sette igang prosessen ifht til hva de har utestående økonomisk. KS vil bistå juridisk.