NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
UMIDDELBAR UTRYKNINGSSTOPP I ØSTFOLD OG FOLLO!
Av Hans Erik Andersen  
14.02.2008
 
De lokale brannsjefer i Østfold og Follo politidistrikter (ABØ 110 distrikt) fattet vedtak om utrykningsstopp til vaktselskapalarmer 4. desember 2007.
-
Etter NBLF sin melding i går om at det ikke blir avtale med øvrige vaktselskaper, innførte vi umidellbar utrykningsstopp til uverifiserte alarmer fra vaktselskaper uten avtale. G4s og noen lokale aktører er de eneste som har tatt dette alvorlig. De har inngått avtale med oss og på denne måten sikret de av sine kunder som ønsker dette, umiddelbar utrykning fra det lokale brannvesen. Med dette har vi ryddig formalia hvorav tilgang via nøkkelsafe er en viktig faktor.
Det er beklagelig at vi er kommet i denne fastlåste situasjonen og vi er redd for at det finnes kunder av vaktselskaper som går i den tro, at brannvesenet rykker ved utløst alarm. Det finnes vel knapt en brannmann som ikke er tilbudt alarm fra ivrige gate- / kjøpesenterselgere hvor lovnader om utrykning fra brannvesenet har blitt en litt plundrete affære. Vi vil anbefale våre innbygger å få en avklaring rundt dette tema og etter dette, innarbeide rutiner i hjemmet som samsvarer med faktisk anskaffet tjeneste.