NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SISTE NYTT OM VAKTSELSKAPENE
Av Nils Erik Haagenrud  
01.04.2008
 
Det ble avholdt et møte den 31. mars 2008 hos KS mellom arbeidsgruppen og Børge Benum leder av KS sin juridiske avd. Konklusjonen ble at KS kjører saken i rettssystemet og tar ut søksmål til tingretten før ferien.
-

Arbeidsgruppen og KS ved Børge Benum ble enige om å ta ut søksmål til tingretten mot vaktselskapene. I og med at en av sakene har vært i forliksrådet tidligere, bør det være unødvendig å ta flere identiske saker til forliksrådet.

 

Arbeidsgruppen ble noe forundret over at vaktselskaper med undertegnet avtale fra begge parter, nektet å gjøre opp det brannvesenet hadde utestående. I tillegg ble det også informert om at vaktselskapene hadde godtatt gjeldende gebyrer, etter at ny praksis hadde blitt innført (flytskjema) i enkelte kommuner/ 110 sentraler. Arbeidsgruppen stiller seg noe tvilende til seriøsiteten/ praksisen til vaktselskapene.

 

I tillegg var det kommet et forslag fra vaktselskapene, om vi ville kjøre som tidligere og avvente dom i rettssystemet. Forslaget er blitt luftet i arbeidsgruppen og blant en del brannvesen, men ble avvist av arbeidsgruppen og fra de tilbakemeldingene som var kommet inn.