NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TILDELING AV NBLFS REISESTIPEND 2008
Av Guttorm Liebe  
02.05.2008
 
To søknader er innvilget. Thorbjørn Holmbakken drar til Sverige for å se på materialteknisk opplæring og Daniel Johansen og Morten Engmann drar lengre nedover i Europa for å studere parkeringskjellere.
-

Reisestipend- og utvekslingsutvalg (RUU) mottok til sammen 4 søknader innenfor en noe romslig tidsfrist.

RUU fant at 2 av søknadene ikke tilfredsstillet vedtektene eller ikke hadde et spesifikt nok innhold. Dermed blir det delt ut 2 stipendier i 2008. Disse er:

Thorbjørn Holmbakken, Skien brann- og feievesen

er tildelt stipendiet for å studere materialteknisk opplæring i brannvesenet, med hovedvekt på brannpumpers virkemåte og anvendelse i modere brannvesen.
Han skal studere brannpumpens konstruksjon og virkemåte tilpasset moderne brann- og ulykkesberedskap.
Studieturen går til Sverige, hvor et besøk på Ruberg pumpefabrikk blir det viktigst studiestedet.

Daniel Johansen og Morten Engmann, Oslo brann- og redningsetat

er tildelt for å studere parkeringskjellere ute i Europa. De skriver i søknaden blant annet:
”Parkeringskjellere har blitt en tilnærmet fast byggeskikk i fm. Byggeprosjekter i Oslo. Erfaringsmessig er branner i parkeringskjellere utfordrende for våre slokkemannskaper mhp. lokalisering av brannen og utlufting av brannrøyk. Oslo brann- og redningsetat vurderer at Veiledning til teknisk forskrift 1997, samt det som finnes av norske retningslinjer, ikke beskriver tilstrekkelige brannsikringstiltak for å imøtekomme utfordringene som våre mannskaper opplever i fm. slokkeinnsats i parkeringskjellere.”

Målsettingene med studieturen er, som de selv skriver å undersøke:

  • Hvordan parkeringskjellere tilrettelegges mhp. rednings- og slokkeinnsats.
  • Hvilke taktikker for slokkeinnsats i parkeringskjellere som finnes hos de forskjellige brannvesener.
  • Hvordan parkering av LPG-biler reguleres ift. parkeringskjellere.
Reisen vil gå med bil til Gøteborg, København, Benelux-området og Tyskland.
 
Vi gratulerer og ønske lykke til med studieturene, og oppfordrer brannbefalslag å invitere stipendiatene til å holde foredrag etter endt reise.