NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNSJEFKONFERANSEN - 2008
Av Per Ole Sivertsen  
30.05.2008
 
Brannsjefkonferansen 2008 er i gang. Årets vertskap er Alta kommune og Tor Inge og Lana Henriksen.
-
Åpningen av brannsjefen og ordfører i Alta er gjennomført. Støttespillerne til vertskapet og temaene for dagene er presentert. Både fagprogrammet og ledsagerprogrammet ble gjennomgått.
 
 
Her er alle deltakerne oppstilt.
 
Alle 16 utstillerne har presentert seg og uten dem - ingen konferanse. Takk til dere som gjør konferansen mulig og spennende.
 
Lunsj
 
Fagprogrammet i dag tar for seg forhold som gjelder redning og beredskap i Barentsregionen. Først holdt Bente Michalsen fra BEAC et innlegg om redningssamarbeid i Barentsregionen. Hun orienterte om barentsregionen og redningsavtalen i regionen. Hensikten med avtalen er å gjøre det lettere og mer effektivt å yte hjelp og varsling av hverandre. Vi får håpe at tankene og intensjonene i avtalen blir gjennomført da det vil være en styrke og forbedring av redningstjenesten i regionen. Det finnes mange gode ordninger - problemet er manglende kjennskap til dem. her finner du BEAC sine nettsider http://www.beac.st.
 
Pause
 
Neste ut er Anne Holm Gundersen fra Hovedredningssentralen som tok for seg beredskapsmessige utfordringer i Barentsregionen. Først ble prinsippene rundt den norske redningstjenesten er bygd opp og organisert. Utfordringene er mange, men kunnskapsmangel i forhold til roller, samhandling, funksjonalitet og kapasiteter. Konklusjon - Samvirke berger liv.
 
Pause
 
Hannu Rantanen fra den finske brannskolen tok for seg temaet om samarbeid, utdanning og øvelser på tvers av grenser. Slik samarbeid kan være enten en hendelse som krever at man krysser en grense, eller at man ber om assistanse fra nabolandet eller at hendelsen involverer flere land. Uansett nivået på hendelsen så er det både administrative, funksjonelle og tekniske utfordringer. Øvelser er viktig, men øvelser uten evaluering er bortkastede penger. Vi må lære av øvelsene.
 
Pause
 
Helge Eidsnes fra Bergen brannvesen avsluttet dagen med en orientering fra øvelsen Barents Rescue 2005. Det var svært mange deltakere og mye ressurser i sving fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Det viste seg også å være en spesiell utfordring og gjennomføre slik hendelse med russerne da vi har forskjellige kulturer. Planlegging er verdifull og viktig. Helt til slutt tok Helge for seg noen utfordringer når det gjelder håndtering av store hendelser. Kanskje er en løsning å lage noen spesialgrupper på få plasser som kan sendes ut til ulykken..
 
Dag 2.
Jon A. Lea fra DSB åpnet dagen med gjennomgang av status. Trusselbildet endrer seg og store hendelser vil skje og de må kunne håndteres. Brannvesene har tillit og troverdighet i samfunnet - og det er viktig. Det ble også oppfordret til samarbeid og øvelser sammen med sivilforsvaret. Etter en eventuell omstilling av sivilforsvaret vil samfunnet kunne få er sterkere og bredere beredskapsorganisasjon rundt om i landet.
 
Tor Suhrke overtok og hadde brannforebyggende som tema. Mye godt har skjedd , men innenfor bolig gjenstår det ennå noen utfordringer. Det er her de fleste omkommer i brann og her kan vi fremdeles redde flere liv ved noen tekniske og organisatoriske endringer.
 
Neste ut fra DSB var Trygve Bruun som snakket om at brannmannsutdanningen er i endring. Status i mai 08 var at Justisdepartementet stilte noen spørsmål og at noen momenter omtales i mer helhetlig perspektiv. Begrepet depotmannskaper ble omtalt og er ikke omfattet av regelverket, dette må bli en diskusjon i forbindelse med regelverksutviklingen.
 
Hans Kristian Madsen avsluttet fra DSB med Nødnett som tema. Vi er ett år forsinket men nettet bygges og første brannvesen (MIB) kommer inn i nettet i løpet av ca. et halvt år. Det er kommet nye radioer på markedet med bl.a. ManDown-funksjon og talegarnityr. Det jobbes for å evt. lage en felles driftsorganisasjon og ikke at hver etat har sin egen. Fase 0 bygges og det er stor tro på at det kommer til å bli bra.
 
Lunsj
 
Etter lunsj startet Geir Thorsen med gjennomgang av en rapport etter en studietur i Sverige hvor han og Trygve Lennavik så på fremskutte enheter. Rapporten finnes på våre hjemmesider.
 
Pause
 
Geir fortsatte etter pausen med å fortelle om rasulykken i Ålesund 26. mars 2008 kl. 03.40. Meldingen var "Mulig sammenrast boligblokk i Fjelltunveien 31". Geir hadde overbefalsvakt og meldingen var usannsynlig.
 
Pause og loddtrekning fra Drager - vinnerne ble Anne Hjort, Jarle Dragesæt og Terje Lillerud.
 
Dag Botnen overtok podiet og fortalte om ICS eller EIS på norsk. Systemet er amerikansk og oversatt til norsk. Dag skulle egentlig snakke om Hallingdalprosjektet, men det ble endringer i programmet så dette foredraget er lagt ut her. Jon Myroldhaug var neste ut og snakket om brannen i Timm's reperbane. Denne brannen utviklet seg til en stor brann med mange utfordringer. Jon snakket også om nye medier som etterhvert finnes overalt på nettet. Her kan alle enkelt legge ut tekst, lyd, bilder og film. Her kan vi få tilfeller av overtramp og vi må lage noen kjøreregler ovenfor egne mannskaper.
 
Pause
 
Siste innlegg var Nils-Erik Haagenrud som snakket om nytt fra NBLF.
 
Edgar Jensen skulle snakket om hvilke utfordringer som den enkelte kommune i Finnmark, men kunne ikke komme. Her finner du innlegget hans.
 
Helt til slutt ble møtereglementet gjennomgått og valg av arrangør i 2010 - og vinneren ble Trøndelag Brann- og redningstjeneste og vertene Torbjørn Mæhlumsveen og Elin Vassmo.
 
Neste års arrangør er Brannvesenet Sør-Rogaland IKS med Egil og Berit Skulstad Øverland som verter. Stedet blir Jæren og dagene er helgen i uke 24.