NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ELDREPROSJEKTET - NÅ ER VI I GANG
Av Nils Erik Haagenrud  
20.06.2008
 
NBLF har satt i gang prosessen med eldreprosjektet, så her er det bare å hive seg på for landets brannvesen.
-

NBLF har fått 2,7 millioner av Gjensidige stiftelsen som skal brukes til følgende tiltak:

Disse midler skal lokal Hjemmetjeneste kunne søke fra NBLF. En vesentlig betingelse som NBLF vil stille er at alle brukere i Hjemmetjenestens ansvarsområde skal omfattes av årlig, gratis brannsjekk. Pengene skal i hovedsak benyttes til innkjøp av batterier, røykvarslere og sjekklister. I tillegg vil det komme noen utgifter til møter med spesielt utvalgte ressurspersoner i de deltagende hjemmetjenester.

 

NBLF bestemte på siste styremøte i tillegg følgende forutsetninger:

  • Brannvesenet i kommunen er kontaktpunkt for søknaden.
  • Kommunen har på sikt gjort en handlingsplan eller en grov kartlegging av behovet, som har politisk forankring.
  • Det skal gjøres et forsøk med utplassering av mobile tåkeanlegg hos noen brukere (anslagsvis 4-8 anlegg).
  • Det er viktig å merke seg at det er brukere av hjemmetjenesten, som skal prioriteres. Prosjektet er enig om at alle brukere av hjemmetjenesten skal prioriteres ikke bare de eldre.

I tillegg ble det vedtatt at det skal gjennomføres et motivasjonsseminar i løpet av høsten for de kommunene/ brannvesen som melder seg på og tilfredsstiller søker kravene.

 

Tilbakemelding om deltagelse innen 15. august 2008.
Dette brevet blir sendt til landets brannvesen til uken.