NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
OPPLÆRINGSPROGRAM FOR ELDREPROSJEKTET
Av Per Ole Sivertsen  
19.08.2008
 
Knut Viker fra Gjensidige Forsikring har skrevet en E-post til meg som gjengis i sin helhet her. I tillegg til opplæringsprogrammet som kan lases ned på slutten av nyheten er det også mulig å bestille en gratis CD fra Brannvernforeningen. Legger derfor også en link til bestillingsiden etter nyheten.
-
Jeg viser til innlegget til Nils Erik og har lyst til å gratulere NBLF for den pangstarten dere har fått i dette viktige livreddende prosjektet! Som dere vet er jeg rådgiver i NBLF's arbeidsgruppe på grunn av erfaringene jeg har som leder av Osloprosjektet.

Linken under fører dere til det powerpointbaserte opplæringsprogrammet som er brukt på over 2000 hjemmehjelpere i Oslo. Dette er laget ut fra lokalforhold som det fremgår på et par av lysbildene. Disse er det enkelt å justere til egne forhold for de brannvesen som engasjerer seg i prosjektet. Det blir også tilgjengelig en video som viser de mest aktuelle brannfarer og brannforebyggende tiltak.

Brannsjekken som Hjemmetjenesten skal utføre, gjøres med et brannsjekkskjema som selvfølgelig også blir tilgjengelig.

Opplæringen inklusive visning av videoen tar 3 timer.

Med vennlig hilsen
for Gjensidige Forsikring BA

Knut Viker
Soussjef skadeforebygging
Drammensvn. 283
0283 Oslo