NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
KURS FOR SAFEHOTEL-KONTROLLØRER
Av Per Ole Sivertsen  
30.08.2008
 
Da er første kurs for SafeHotel-kontrollører planlagt til Forus utenfor Stavanger 6. og 7. november.
-

Kurset blir avholdt på Smarthotel og er gratis. Oppstart blir 6. november 1100 med lunsj og etter lunsj blir det gjennomgang av SafeHotel. Dagen etter starter vi om morgenen med en SafeHotel-sjekk av hotellet og avslutter med lunsj. Mer informasjon om SafeHotel finner du på http://www.safehotel.org. For påmelding til kurset send en e-post til [email protected] innen 2.oktober.

 

Det er utarbeidet noen retningslinjer for SafeHotel i Norge og de gjengis her:

 

 

 

  
RETNINGSLINJER FOR

ORGANISERING AV SAFEHOTEL I NORGE

 

 
SafeHotel i Norge administreres av Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) av en arbeidsgruppe som er valgt av styret. Den praktiske gjennomføringen av kontroller utføres av kontrollører som tilhører kretslagene.

 

Pris pr. kontroll settes til 1000 EUR og inkluderer:

-         1 stk. CD med norsk og engelsk språk for opplæring av ansatte

-         1 stk. utmerkelse (papir og metallplate)

Prisfordeling settes til SafeHotel 200 EUR, NBLF 300 EUR og kretslag 500 EUR.

Hvordan kretslag og kontrollør skal fordele inntekten blir et forhold mellom kretslag og kontrollør, men NBLF anbefaler 250 EUR til hver.

Reise og opphold for kontrolløren kommer i tillegg.

Pris for ekstra CD settes til 100 EUR.

Alle prisene kan justeres i hht. generell prisøkning.

 

NBLF:

-         Utdanne og godkjenne kontrollører

-         Fakturere kontroller og CD plater

-         Fungere som faglig veileder for kontrollørene

-         Fungere som klage- /ankeinstans

-         Delta i europeiske samlinger

-         Arkivere kontrollskjemaer

-         Ajourholde oversikt over godkjente kontrollører

-         Ajourholde oversikt over hotell som har bestått sikkerhetssjekken

-         Rapportere til SafeHotel sentralt

-         Bestille CD og utmerkelser fra SafeHotel sentralt

-         Utsendelse av utmerkelser (metallplate)

-         Utsendelse av bestillinger av CD-plater

-         Ajourholde SafeHotel sine norske sider

 

Kretslaget:

-         Gjennomføre kontroller innenfor eget kretslag (område)

-         Sørge for at tilstrekkelig antall kontrollører får godkjent opplæring

-         Fakturere reise og opphold

-         Sende inn årsrapport til arbeidsgruppen for perioden 1.november – 31.oktober

-         Markedsføre SafeHotel i eget kretslag

 

Kontrolløren:

-         Avtale og utføre kontroll

-         Utstede papirutmerkelser

-         Må være medlem av NBLF

-         Delta på samlinger for kontrollørene

-         Sende det originale kontrollskjemaet til NBLF

-         Må ha forbyggende erfaring

-         Må tilfredsstille dimensjoneringsforskriftens krav til tilsynspersonell

-         En kontrollør kan ikke utføre kontroll i vedkommendes myndighetsområde