NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VAKTSELSKAPSAKEN ER BERAMMET TIL 9. DESEMBER 2008
Av Guttorm Liebe  
30.09.2008
 
Oslo Tingrett har berammet saken der Skien kommune har stevnet Sector Alarm as til 9. desember 2008. Fredrikstad kommune vil ta ut stevning mot både Sector Alarm as og Haflund Sikkerhet Privat as i god tid før dette, og sakene planlegges å bli behandlet i Tingretten samtidig.
-

Forliksrådet i Oslo henviste Skien kommunes sak overfor Sector Alarm as og Hafslund Sikkerhet Privat as til Tingretten i slutten av juni 2007. I henhold til muntlig avtale mellom partene skulle ikke Skien kommune bringe saken videre til Tingretten før forhandlinger om en mønsteravtale mellom KS og SBL (vaktselskapenes interesseorganisasjon) var forhandlet om. Disse forhandlingene strandet i november 2007.

 

Deretter ble det gjort forhandlingsforsøk mellom KS/ NBLF og de 4 av vaktselskapene. Disse strandet i februar 2008.

 

Skien kommune har tatt ut stevning for Tingretten overfor Sector Alarm as og Fredrikstad kommune skal stevne både Sector Alarm as og Hafslund Sikkerhet Privat as. Fredrikstad sin stevningen vil snart bli sendt forliksrådet i Oslo. Saken er identisk med den forliksrådet behandlet i juni 2007, og en regner derfor med som sikkert at også denne saken henvises til Tingretten.

 

Tingretten vil av alle involverte parter bli bedt om å behandle begge disse sakene i samme forhandling, altså 9. – 10. desember 2008.

 

Gjelder alle brannvesen

Svært mange kommuner er i samme situasjon som Skien og Fredrikstad, at vaktselskapene uten avtale (alle unntatt G4S, som har avtale) ikke vil betale hele fakturabeløpet for unødige utrykninger. Hovedargumentet var lenge at brannvesenet har utrykningsplikt til varsel om utløst brannalarm i bolig formidlet via vaktselskap. Dette argumentet har vaktselskapene omsider innsett at ikke er riktig.
 
Hvilken tjeneste selger vaktselskapene egentlig?
Nå er argumentet at vaktselskapene har varslingsplikt til 110-sentralene, og at det er opp til 110-sentralene å foreta den faglige vurderingen.

Sitat fra prosessskrift viser dette: ”Når brannvesenet velger å rykke ut, skjer dette etter en brannfaglig vurdering som tilsier at utrykning er nødvendig, og det ligger både utenfor varslerens (vaktselskapets, red.anm.) plikt og kunnskap å ta del i denne vurderingen” (vår uthevelse).

Med andre ord selger vaktselskapene en tjeneste de ikke selv er i stand til å vurdere hvordan skal håndteres!