NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FEU-MØTE I ATEN
Av Per Ole Sivertsen  
05.10.2008
 
Møtet er i gang og de formelle åpningstalene er unnagjort. Nå er vi i gang med sakslisten.
-
Etter en kort presentasjon av delegatene og spesielt ønsket nye velkommen ble referatet fra forrige møte godkjent og presidentens rapport gjennomgått. Det ble en diskusjon om relasjonene mellom FEU og CTIF. Sekretæren la frem sin rapport og den økonomiske rapporten. Alle disse rapportene er sendt ut til delegatene og lagt ut på nettsiden til FEU. Etter WEB-master i FEU la frem sin rapport og informerte om nye nettsider som snart er klar gikk vi i arbeidsgrupper.
 
Dag to åpnet med en representant fra Euroalarm eller Certalarm som det nå heter. Han informerte om Certalarm. Certalarm jobber med brannalarm og sikringsalarm for at medlemsbedrifter skal kunne teste og få vurdert sine systemer og deretter få serifikat på at produktene er av god kvalitet. FEU ble invitert til å bli en samarbeidsaktør i Certalarm, noe som skal diskuteres og Certalarm skal få svar.
 
På grunn av streik blant guidene ble det endringer i programmet. Turen til Akropolis ble avlyst. Håper på at det lar seg gjennomføre i morgen.
 
Neste på programmet er hedring av æresmedlemmer og denne gangen ble Guttorm hedret med gode ord og utmerkelse. Æresmedlem i FEU er nytt - ble vedtatt på forrige møte.
 
 
På hvert møte blir det tatt "familiebilde" og det ble unnagjort i en pause.
 
 
Etter pausen ble det lagt frem rapporter fra flere land. Vi la ikke frem noe fordi vi gjorde det på forrige møte.
 
Dagen ble avrundet med flere nasjonale rapporter og siste økten ble brukt til arbeid med forskjellige saker.
 
Dag tre var stort sett fylt med mange faglige innlegg fra forskjellige pågående prosjekter i europa. Det skjer mye spennende og mye av dette vil vi høre mer om senere. På tampen av dagen fikk vi noen tall og fakta angående bruk av skogbrannhelikopter i Hellas.
 
Vil også henvise til referat på våre nettsider og for medlemmer som er spesielt interessert finnes det mulighet for å skaffe presentasjonene på de forskjellige innleggene.