NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
AKSJON BOLIGBRANN
Av Ståle Fjellberg  
14.10.2008
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sendt ut invitasjon til Aksjon boligbrann 2008 til alle kommunale brann- og feiervesen og lokale eltilsyn (DLE).
-

For å oppnå god effekt av aksjonen er det viktig at mange brann- og feiervesen deltar, landet rundt. Det vil også være positivt at man samarbeider tett med DLE lokalt.

Mer informasjon om årets aksjon finner dere på www.aksjonboligbrann.no. Det er et nytt nettsted som vi har opprettet i år. Her legges det ut informasjon til deltakerne og etter hvert nyttig informasjon for folk flest.

Husk at påmeldingsfristen er mandag 20. oktober.  Påmeldingen kan gjøres elektronisk, se nedenstående informasjon:

Elektronisk påmelding:
https://www.questback.com/norskbrannvernforening/aksjonboligbrann2008/

Invitasjonen:
http://www.aksjonboligbrann.no/novus/upload/file/aksjonboligbrann/aksjonboligbrann-invitasjon2008.pdf

For mer info, kontakt:

Odd Skarbomyr
Informasjonsrådgiver
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
33 41 25 77
952 259 63
[email protected]