NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
PILOT PÅ NY UTDANNINGSMODELL
Av Trygve Lennavik  
14.10.2008
 
Molde brann- og redningstjeneste og Askim brann og redning har fått tilbud om å kjøre en pilot på ny utdanningsmodell for deltidsutrykningsledere.
-
Norges brannskole har gitt brannsjefene i Molde og Askim tilbud om å gjennomføre to pilotkurs for deltidsutrykningsledere.
 
Som kjent så trådde kompetansekravet for deltidsutrykningsledere i kraft 01.01.07, uten at det var noe reelt utdanningstilbud til denne gruppen. Med bakgrunn i dette, utfordret DSB, brannskolen til å utarbeide en utdanningsmodell tilpasset deltidsmannskap, bassert på de erfaringene en har fra grunnkurset for deltidsmannskaper.
 
Utdanningsmodellen har samme innhold og fagplan som for beredskapsutdanning trinn 1. Og er selvfølgelig kompetansegivende for opptak til beredskapsutdanning trinn 2.
 
Oppstart for kursene er planlagt i januar/februar 2009.
 
Se også rapporten fra prosjektgruppen: