NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TAKK FOR DELTAKELSE PÅ DSBS SPØRREUNDERSØKELSE
Av Nils Erik Haagenrud  
16.10.2008
 
I midten av august sendte DSB ut spørreskjema til 87 brannsjefer i kommunale og interkommunale brannvesen for å innhente brannsjefens vurdering av DSBs tilsyn.
-

Takk for deltakelse på DSBs spørreundersøkelse
I midten av august sendte DSB ut spørreskjema til 87 brannsjefer i kommunale og interkommunale brannvesen for å innhente brannsjefens vurdering av DSBs tilsyn. Det var 66 av brannsjefene som besvarte sjemaet (tilsvarer en svarprosent på 76), noe vi er godt fornøyde med. I tillgg har vi intervjuet to fra NBLFs styre. Dette har gitt oss verdifulle tilbakemeldinger og viktige innspill i arbeidet med å utvikle og forbedre direktoratets tilsynsvirksomhet på brannvernområdet, så TAKK for hjelpen.

Hilsen DSB
v/Bente Tronrud
Enhet for dokumentasjon og tilsyn