NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FREKT REKLAMEFRAMSTØT FRA SECURITAS DIRECT AS
Av Guttorm Liebe  
17.10.2008
 
Securitas Direct as sin reklame er en ren frekkhet, for å uttrykke seg høflig. Men vår høflighet overfor vaktselskapene bør kanskje med dette ta slutt.
-
Dette er brevet som ble sendt Securitas Direct as som reaksjon på at jeg fikk deres siste reklame i egen postkasse:
 

Securitas Direct AS

Postboks 24, Skøyen

0212 OSLO

  

 

REKLAME FOR BOLIGALARM FRA SECURITAS DIRECT AS I SKIEN

  

Vedlagt følger kopi av brosjyre som ble funnet i min private postkasse mandag 6. oktober 2008.

 

I brosjyren står følgende:

”Dersom din røykdetektor utløses sendes alarmsignal til oss. Vår alarmsentral kontakter deg på telefon. Hvis vi ikke får kontakt med deg eller noen i boligen sender vi vekter og varsler brannvesenet” (vår uthevelse)

 

Securitas Direct as er kjent med at det pågår en diskusjon landet rundt om hvordan innkomne varsel om utløst røykvarsler i privatboliger formidlet via vaktselskapenes vaktsentraler skal håndteres. Informasjon om dette, bakgrunnen osv. ble sist gang sendt fra undertegnede til Securitas Dierect as den 9. juli 2008, og det er berammet sak i Tingretten i Oslo i den forbindelse mellom Skien kommune og Sector Alarm as den 9. des.2008.

 

Securitas Direct as har ingen avtale med noe brannvesen i Telemark, inkludert Skien brann- og feievesen, om hvordan slike innkomne varsel skal håndteres. Tilbud om slik avtale er sendt Securitas Direct as en rekke ganger, første gang 29. juni 2006 og seinest i forbindelse med at Securitas Direct as nektet å betale hele beløpet for unødig utrykning, den 9. juli 2008.

 

Det er i dag kun selskapet G4S som har en avtale med 110-Telemark og alle brannvesen i fylket om hvordan slike alarmer skal håndteres.

 

Securitas Direct as driver markedsføring for en tjeneste hvor de henviser til at andre forventes å yte noe uten å ha inngått avtale om dette. Foreløpig skal vi begrense oss til å karakterisere dette som regelrett frekkhet. Særskilt frekt blir dette når vi er foran en rettssak som kan avklare hvordan dette skal håndteres og Securitas Direct as er kjent med det.

 

Jeg ber i denne omgang svar på følgende 2 spørsmål:

  • Hva forventer Securitas Direct as at brannvesenet skal gjøre ved varsel om utløst røykvarsler i privatboliger formidlet via deres vaktsentral?
  • Hva forventer Securitas Direct as sine kunder at brannvesenet skal gjøre ved varsel om utløst røykvarsler i privatboliger formidlet via deres vaktsentral?

 Kopi av dette brevet sendes til følgende:

  • Politiet i Telemark, slik at de kan registrere dette som en sak i tilfelle videre oppfølging fra vår side
  • Kommuneadvokaten i Skien, som mulig element i den kommende rettssaken
  • Forbrukerrådet, fordi dette primært er et forbrukerspørsmål
  • NRK, sentralt ved Forbrukerinspektørene, av samme grunn som ovenfor
  • Lokalmedia (NRK Telemark, ”Varden” og ”TA”), som formidlere av informasjon til forbrukerne, og slik at de kan følge saken fra starten av
  • Rådmannen og Byingeniøren i Skien til orientering som mine administrativt overordnede

 Med hilsen

 

Guttorm Liebe

Brannsjef