NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FREKT REKLAMEFRAMSTØT FRA SECURITAS DIRECT AS - 2
Av Guttorm Liebe  
06.11.2008
 
Securitas lot være å besvare det viktigste spørsmålet vi stilte, - som er hva deres kunder forventer av brannvesenet når Securitas varsler 110-sentralene om utløst røykvarsler i en av deres kunders boliger.
-
Svaret fra Securitas Direct as finner du her:
 
Og dette er oppfølgingen fra vår side:
 
Til
Securitas Direct as
Skien 4. nov. 2008

REKLAME FRA SECURITAS DIRECT AS

Vi viser til Deres svar på vår henvendelse av 13. oktober 2008, datert 21. oktober 2008.

De påpeker i Deres svar at undertegnede ”velger media som arena for sine utspill framfor et oppriktig ønske om dialog.”

Dersom Securitas Direct as (heretter kalt Securitas) selv med dette ønsker dialog, setter vi meget stor pris på det. Etter å ha sendt Securitas brev med oppfordring til å ta kontakt i denne sakens anledning blant annet 29. juni 2006, 13. oktober 2006 og sist den 9.juli 2008 uten fram til dags dato å ha fått svar, hadde vi gitt opp å få konstruktiv dialog med selskapet. Derfor er det særdeles gledelig at Securitas nå åpenbart ønsker dialog.

Jeg inviterer derfor til et møte så snart det måtte passe, gjerne her i Skien, for å diskutere samarbeid og evt. avtale om håndtering av varsel om utløst brannalarm hos Deres kunder. Det mest praktiske er at Dere angir noen alternative tidspunkt per e-post. Adressen er: [email protected].

Vedrørende henvendelsen som NHO Service har gjort til Justisministeren ser vi også fram til svaret på denne.

Hva angår Deres ønske om nasjonale rutiner, tror vi at det ikke er mulig for Justisdepartementet å fastsette en forskrift, fordi brannvesenet i henhold til dagens lovgivning ikke har utrykningsplikt til varsel om utløst brannalarm som ikke er verifisert som brann/ branntilløp/ fare for brann. Det nærmeste man kan komme en nasjonal rutine blir derfor privatrettslige avtaler som anbefales av kommunenes og selskapenes interesseorganisasjoner (mønsteravtale). Vaktselskapene med unntak av G4S, har fram til i dag ikke ønsket slik avtale. Eneste gjenstående utveg for å skape orden på håndteringen av slik varsel, blir at det inngås privatrettslige avtaler mellom det enkelte vaktselskap og den enkelte kommune/ brannvesen. Derfor er det gledelig at Securitas nå ønsker dialog.

De henviser til artikkel i TA datert 21. oktober 2008 som svar på mine to spørsmål. Jeg oppfatter artikkelen som et svar på ett av dem.

Securitas mener at ”Brannvesenet bør behandle varselet på en forsvarlig måte og foreta de nødvendige brannfaglige og beredskapsmessige vurderinger”.

Jeg tillater meg å be om svar på følgende oppfølgingsspørsmål angående dette:

  • Hvorfor kan ikke vaktselskapet selv foreta de nødvendige vurderingene?

Da denne saken først og fremst er et forbrukerspørsmål, og jeg ikke finner følgende spørsmål besvart, og tillatter jeg meg å stille det nok en gang:

  • Hva forventer Securitas sine kunder at brannvesenet skal gjøre ved varsel om utløst røykvarsler i privatboliger formidlet via Deres vaktsentral?

Med hilsen

Guttorm Liebe
Brannsjef

Kopi:

· Politiet i Telemark, slik at de kan følge saken

· Kommuneadvokaten i Skien, som mulig element i den kommende rettssaken

· Forbrukerrådet, fordi dette primært er et forbrukerspørsmål

· NRK, sentralt ved Forbrukerinspektørene, av samme grunn som ovenfor

· Byingeniøren i Skien til orientering som min nærmeste administrativt overordnede