NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SAFEHOTEL OPPLÆRING
Av Per Ole Sivertsen  
07.11.2008
 
Nå er første runde med opplæring av kontrollører unnagjort og vi gratulerer Smarthotel på Forus og de nyutdannede kontrollørene.
-
6. og 7. november gjennomførte vi første kurs for å utdanne kontrollører for å gjennomføre SafeHotel i Norge. Det var 9 påmeldte, men 3 meldte forfall, så nå har vi i Norge utdannet 6 kontollører. Opplæringen tok for seg ordningen, opplærings-CD, sjekkliste og ikke minst ble problemstillingen rundt habilitet gjennomgått. Vi har stor tro på ordningen og håper mange hotell vil la seg sjekke og bestille opplærings-CD. Vi er i oppstarten av noe nytt som kan bli stort for både forbundet, kretslagene og ikke minst som kan bety mye for hotellbransjen.
 
Vi gratulerer Smarthotel på Forus med ny sertifisering som SafeHotel. Denne utmerkelsen fikk de overrekt av de to nyutdannede kontrollørene som en avslutning på kurset.
 
 
Vil også gratulere de nyutdannede kontrollørene. Bak fra venstre Jan Kåre Lambela - Polar, Per Ole Sivertsen - instruktør NBLF, Sigbjørn Syr - Polar, Oddvar Olsen - Trøndelag og Anne Hjort - instruktør NBLF. Foran fra venstre Rune Einar Håland - Rogaland, Ivar Mæland - Rogaland og Ole Strømsnes - Nordland.