NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DIALOGKONFERANSE OM ETT FELLES NØDNUMMER OG FELLES NØDALARMERINGSSENTRALER
Av Per Ole Sivertsen  
27.11.2008
 
14. september 2004 skrev vi en nyhet med en rapport om nødmeldetjenesten i våre naboland og i oppsummeringen til denne står det: "Vi anbefaler at det innføres ett felles nødnummer (112) og at det etableres nye felles nødsentraler hvor hver enkelt nødetat blir en del av betjeningen med egne fagoperatører". Rapporten ble brukt som grunnlag for vår høringsuttalelse på FEN-rapporten (forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten).

Følgende nyhet er hentet fra Justis- og politidpartementet sin nettside.
-

Regjeringen har nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe for å utrede alternativer for hvordan en eventuell innføring av ett nødnummer og felles nødmeldesentraler kan gjennomføres.

Arbeidsgruppen har i løpet av høsten innhentet informasjon om virksomheten ved de tre nødetatenes eksisterende sentraler, og aktørene innen nødmeldetjenesten i våre nordiske naboland. Gruppen inviterer nå til en åpen dialogkonferanse. Hensikten med konferansen er å få belyst og diskutert konstruktive innspill til gruppens videre arbeid.

Konferansen avholdes mandag 8. desember kl 10.00 - 15.30 i Regjeringskvartalet, R5-auditoriet.

Det vil være noen forberedte innlegg, i tillegg til at det åpnes for innlegg fra salen.

Påmelding til [email protected] innen 1. desember.

10.00

Innledning
Finn Mørch Andersen, arbeidsgruppen

10.10

Arbeidsgruppens arbeid så langt
Kristin Lossius, arbeidsgruppen

10.30

Innlegg Politidirektoratet
Ingelin Killengreen

10.50

Innlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Hans Kristian Madsen

11.10

Innlegg Helsedirektoratet
Cecilie Daae

11.30

Lunsj

12.00

Nødalarmering i Sverige
Lars Engerstrøm, SOS Alarm

12.30

Innlegg Fylkesmann/fylkesberedskapssjef

12.50

Innlegg KoKom
Egil Bowim

13.00

Samlokalisering av sentraler i Drammen
SAMLOK

13.10

Pause

13.20

Innlegg Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon

13.30

Innlegg Norsk Brannbefals Landsforbund
Hans-Erik Andersen

13.40

Innlegg Politiets fellesforbund
Terje Tømmerås

13.50

Innlegg Legeforeningen
Jan Emil Kristoffersen/Guttorm Brattebø

14.00

Åpen debatt
Ordstyrer: Mette Bakkeli, arbeidsgruppen

15.10

Oppsummering – veien videre
Finn Mørch Andersen, arbeidsgruppen

15.30

Slutt