NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DIALOGKONFERANSEN
Av Per Ole Sivertsen  
08.12.2008
 
Da er første dialogkonferanse angående felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler avsluttet.
-

Det ble holdt mange forskjellige innlegg fra ulike direktorat og organisasjoner og dagen ble avsluttet med innspill og spørsmål fra salen. Arbeidsgruppen har mange utfordringer de må gripe fatt. Det blir en utrolig spennende tid vi går i møte og om 6-7 måneder legger arbeidsgruppen frem sin rapport. Selv har jeg sammen med Nils-Erik Haagenrud vært saksbehandler på en rapport som NBLF brukte til å svare på FEN-rapporten som da var på høring. (FEN – Forenkling og Effektivisering av Nødmeldetjenesten). Nå begynner vi å se frukter av vårt tidligere arbeid, noe som er utrolig godt. Jeg tror vi i vår rapport og høringssvar i 2004 har truffet bra og at vi med god samvittighet fremdeles kan stå på samme linje. Hans-Erik Andersen fra ABØ representerte NBLF på denne konferansen med et godt innlegg og vi taler fremdeles samme sak og språk. Ellers var brannmiljøet godt representert i salen.

 

1. april har arbeidsgruppen invitert til neste dialogkonferanse og i mellomtiden er alle oppfordret til å komme med innspill direkte til gruppen.