NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ICS UTVEKSLINGSTUR 2008
Av Guttorm Liebe  
11.12.2008
 
Tre norske representanter dro til USA og Bureau of Land management (BLM) for å sette seg inn i det amerikanske Incident Command System (ICS), og kom tilbake fullastet med informajon og erfaringer
-
Brannsjef Helge Eidsnes, Bergen og sivilforsvarsadjutant Håvard Sørmoen, Vestfold dro sammen med senioringeniør Heidi Vassbotn til USA og BLM tidlig i høst. De to første ble tildelt studieturen av Reisestipend- og utvekslingsutvalget (RUU) som årets skogbrannutveksling. Neste tilsvarende studtietur/ utveksling planlegges i år 2010.
 
Besøket startet hos BLM i Boise, Idaho der også det nasjonale ressurskoordineringssenteret (NIFC) befinner seg. Deretter ble Phoenix og San Diego besøkt, før turen gikk via Washington DC og tilbake til Norge.
 
Studieturen var et ledd i innføringen av den norske varianten av ICS, Enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) i Norge. EIS er under utvikling i DSB og det er nødvendig og ønskelig å innhente informasjon og erfaringer fra blant annet USA mens dette arbeidet pågår. EIS iverksettes trolig i løpet av 2009.