NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HUSK Å SØKE PÅ MIDLER TIL ELDREPROSJEKTET. SØK NÅ!
Av Ståle Fjellberg  
12.02.2009
 
Vi minner om fristen som er satt til 15. februar for å søke om midler, som er bevilget fra Gjensidigefondet til ”Eldreprosjektet”.
-

Vi har fått noen spørsmål underveis som kan oppsummeres som følger:

 

o        Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for å sende inn søknad. Vi tar imot de fleste formater, men ønsker at søknaden sendes pr. epost til undertegnede. Hvordan søknaden utformes for øvrig er opp til dere, men husk at jo bedre og tydeligere søknaden er jo bedre sjanse er det for å få gjennomslag om midler.

 

o        Vi satser på at batterier og røykvarslere blir bestilt og distribuert til kontaktpersonene i det enkelte brannvesen, Dette gjøres i henhold til de innbyggertall og en sjablonmessig  prosentvis fordeling i forhold til en antatt behov for alle deltagerkommuner (ca 4% omsorgtrengende i forhold til innbyggertall).

 

o        Når det gjelder sjekklister, så vil vi oppfordre til å være kreative i forhold til dette, for eksempel ved å benytte databaserte systemer eller kopiere, slik at vi unngår dyre trykkeriutgifter. Vi tror det kan være bedre å bruke midlene på andre tiltak enn dette. Dette utelukker selvsagt ikke muligheten for å søke om midler til sjekklister, men det bør i alle fall være gjennomtenkt og godt begrunnet.

 

o        Vi har fått flere henvendelser knyttet til kravet om dokumentasjon for samarbeid og avtale med hjemmetjenesten om brannsjekk. Vi er ikke veldig opptatt av måten dette dokumenteres på. Noen har politiske vedtak, andre har kun administrativt vedtak og noen har allerede gjennomført dette i mange år uten noe spesiell form for avtale. Det viktigste for oss er at det er en trygghet for at det gjennomføres brannsjekk hos eldre og omsorgstrengende. En beskrivelse av hvordan dette er organisert vil være dokumentasjon god nok for oss.

 

En liten repetisjon av kriteriene for søknaden kan kanskje være på sin plass:

 

Kriterier for å få innvilget tiltak er at aktuell kommune er meldt på eldreprosjektet og at det er inngått avtale mellom brannvesenet og hjemmetjenesten.

 

Aktuelle tiltak å søke på er:

 

- Batterier til røykvarslere

- Røykvarslere

- Røykvarslere som tilkoples trygghetsalarmer

- Sjekklister

- Mobile vanntåkeanlegg

- Motivasjonstiltak

 

Den som får innvilget tiltak forplikter seg til:

- Å profilere prosjektet (media)

- Legge inn tiltak som fungerer på Solskinnshistorier

- Avtale om årlig brannsjekk

 

Søknader sendes sendes til Ståle Fjellberg pr. e-post: [email protected]

 

Ved ytterligere spørsmål ring 481 60 457.

 

Til slutt vil vi ønske alle deltagerkommuner lykke til med søknaden og ikke minst selve prosjektgjennomføringen. Husk at selv om dere ikke får tildelt alle midler dere søker på, så er det antageligvis opplæringen av hjemmetjenesten og hjemmebesøket som gir størst effekt i forhold til å oppnå en målsetting om at det skal bli færre brannskadde og omkomne vårt langstrakte land.