NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
RAPPORT FRA DIFI VEDR NØDNETT OG PROSJEKTORGANISERING
Av Nils Erik Haagenrud  
02.03.2009
 
"Brann har et eget prosjekt for drift i fase 0, Branns driftsorganisasjon (BDO). DSB opplyser imidlertid at brann på sikt vurderer å kjøpe tjenestene fra PDMT." (Pkt 3.3, side 21)
-

En oppfording les rapporten og kom med synspunkter.