NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNFOREBYGGENDE FORUM 2009 DEN 8. OG 9 SEPTEMBER
Av Anders Pettersen  
10.03.2009
 
Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen har gleden av å invitere til Brannforebyggende Forum 2009 den 8. og 9. september på Hamar. Sett av datoen! Vi ser fram til å møte dere på Hamar.
-

Brannåret 2008 ble det verste brannåret på flere tiår med 84 branndøde. Innsatsen må intensiveres, og verktøyene for forebygging må kanskje justeres. Brannforebyggende forum er den største møteplassen for forebyggende  personell i Norge, som jobber med nettopp disse utfordringene.
Forumet gir mulighet til faglig oppdatering, og mulighet til å forsterke og utvide det faglige nettverket.

Stortinget skal i år vedta en nye stortingsmelding som vil være førende for det forebyggende arbeidet i årene fremover. Vi skal under forumet se nærmere på hvilke områder, utfordringer og våre folkevalgte har gitt oss.  

Nye forskrifter som omhandler brannfarlig vare og gass i bolig er på trappene, og føyer seg inn som et naturlig tema for brannforebyggende forum.

Eldre og pleietrengende er høyt representert på brannstatistikken, og et ikke ukjent tema for forebyggende personell.

Dette er bare noen av temaene som vil bli presentert under forebyggende forum. Vi håper dette er temaer som er interessante, og vi ser fram til å treffe dere på Hamar den 8. og 9. september.

Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon:
 
spørsmål: