NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ELDREPROSJEKTET - SØKNADSBEHANDLING
Av Ståle Fjellberg  
24.03.2009
 
Det er tydelig at mange kommuner er godt igang, eller i startgropen, med innsats for å bedre brannsikkerheten for eldre og omsorgstrengende. Dette er flott!
-
Vi i styringsgruppen får nå mange spørmål om når penger til tiltak kommer, og hvilke midler som blir tildelt det enkelte brannvesen/kommuner.
 
Det vi kan si nå er at vi jobber for fullt med søknadsbehandlingen og styringsgruppen vil ha et møte 1. april. Her vil det forhåpentligvis blir avgjort prioritering og hvem som får midler til de ulike tiltak det er søkt om.
 
Slik det ligger an nå, vil det nok bli tildelt battererier og røykvarslere til alle deltagerkommuner, etter en prosentvis fordeling. Batterier er bestillt, men dette er det dessverre lang leveringstid på, slik at det ikke kan forventes før til høsten.
 
Vi har proritert å bestille gjennom Gjensidige-systemet, som gir en rimelig pris, fremfor å prioritere hurtigere levering med en høyere kostnad. Dette for å kunne utnytte midlene best mulig til tiltak.