NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
REISESTIPEND TILDELT MARI BJØRGE
Av Guttorm Liebe  
14.04.2009
 
Kun én søknad på årets stipend. Mari Bjørge, Porsgrunn brann- og feievesen, reiser til Sverige og følge opp hva våre naboer gjør overfor påsatte branner.
-

Den eneste søknaden som kom inn på årets reisestipend skisserer et meget interessant og nyttig tema. Her er et par klipp fra Maris søknad:

 

Brandforsk, er ett samarbeid mellom stat, kommune og næringsliv om forskning rundt brann. Brandforsk satser de nærmeste 5 årene 17 millioner på forskning rundt påsatt brann. Satsningen er bred og omfatter ett stort antall delprosjekter med både teknisk og vitenskaplig innfallsvinkel……..

Under min studiereise til Stockholm i 2008 fikk jeg innblikk i BRINFO som er utarbeidet av Toni Hallin ved Stockholms brannförsvar.

Målsettingen med reisen er å få være med på gjennomføringen av BRINFO programmet, en samtale med brannstifter og dens familie.

Hvis det lar seg gjøre ønsker jeg å kombinere dette med et seminar om emnet. Svenska Brandskyddsföreningen har de siste 2 årene hatt seminar i Stockholm.”

 

BRINFO er ett av to forstudier til et omfattende program om påsatte branner som stat, kommune og næringsliv samarbeider om i Sverige.

 

Reisestipend- og utvekslingsutvalget (RUU) beklager at ikke flere benytter seg av muligheten stipendie-ordningen gir, ønsker Mari god tur og ser fram til hennes rapport.