NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TAP I TINGRETTEN OVERFOR VAKTSELSKAPENE
Av Guttorm Liebe  
30.04.2009
 
Oslo Tingrett avsa 29. april dom i saken mot vaktselskapene. Skien og Fredrikstad kommuner tapte og retten ga vaktselskapene bortimot fullt medhold.
-
/MineFiler/Dokumenter/Nyhet/Dom_71809528.pdfSkien og Fredrikstad kommuner anla sak mot vaktselskapene Sector Alarm as og Hafslund Sikkerhet as, nå Securitas Direct as for manglende betaling av unødige utrykninger for lang tid tilbake. Saken gikk for Oslo Tingrett 12-. – 13. mars 2009 og dom ble avsagt 29. april 2009.
 

Les dommen her.

 

Det var et ønske fra så vel alle involverte parter i saken som hele vårt brannfaglige miljø at dommen skulle gi prinsipielle føringer. Dette har dommeren fulgt opp og felt en dom basert på flere prinsipielle vurderinger og ikke begrenset seg bare til det som utløste saken, manglende betaling av unødige utrykninger.

Domspremissene er derfor svært viktige. I denne omgang skal jeg begrense meg til å si at noen av domspremissene som står under ”Skiens” sak er sakelig feil. Utover det er det ikke riktig å kommentere dommen, domspremissene eller konsekvenser av dommen dersom den blir stående, i denne omgang.

Advokatene til Fredrikstad og Skien kommuner vil vurdere ankespørsmålet i nærmeste framtid, og når det er gjort vil vi komme tilbake med mer utfyllende kommentarer.

 

Men det viktigste er tross alt hvordan vi skal håndtere innkomne varsel fra vaktselskap. I Telemark gjør vi inntil videre ingen endringer som følge av dommen. Rutinen som er fulgt de siste 12 mndr. fortsetter. Det vil i korthet si at når et vaktselskap melder om utløst én røykvarsler i en av deres kunders boliger, må de der og da, på brannvesenets premisser, bestille utrykning for at brannutrykning skal skje.