NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FEU-MØTE I OSTRAVA
Av Per Ole Sivertsen  
03.08.2009
 
Siste FEU-møte ble avholdt i Ostrava i Tsjekkia 19. - 21. juli. Tidspunktet for møtet var valgt for å sammenfalle med CTIF sitt idrettsarrangement for brannvesen.
-

Møtet innholdt mange interessante temaer som er tidsaktuelle. I tillegg til det formelle møtet hadde arrangøren som seg hør og bør lagt opp til et flott ledsagerprogram. Om kveldene var vi samlet til middag og sosial tilstelling med lokal kultur. Vi var også på omvisning på tre av byens brannstasjoner og alle tre var flotte – nyrenovert med nytt inventar. Stasjonene var bra utrustet med mye nytt utstyr og kjøretøy. Her følger en link til vårt møtereferat og ellers finnes referat og informasjon på nettsidene til FEU (www.f-e-u.org).