NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY TEMAVEILEDNING FOR BRANNSIKRING AV KIRKEBYGG
Av Per Ole Sivertsen  
12.08.2009
 
DSB har sendt ut denne nyheten og vi håper flest mulig setter av den aktuelle datoen til dette seminaret.

DSB har sammen med Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Riksantikvaren, med bistand fra SINTEF NBL, laget en temaveiledning for kirkebyggforvaltningen og brannvesenet.
-
Veiledningen er først og fremst laget for bedre å løse utfordringer i en tilsynssituasjon i landets mange kirker.

Veiledningen er ment som et redskap for både kirke og brannvesen, for at begge parter skal få lik forståelse av hvilke regler som gjelder og hvilke muligheter som finnes, slik at alle interesser best mulig blir ivaretatt. Fordi kirker ofte er eldre bygninger som er bygget etter tidligere krav, kan det ofte stilles spørsmål om brannsikkerheten er god nok. Det kan dessuten oppstå konflikt mellom for eksempel krav i kulturminnelov og brannvernlovgivning.
 
DSB vil sammen med Kirkelig arbeidsgivers og interesseorganisasjon og Riksantikvaren, gjennomføre ti seminarer i hele landet. Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) vil være teknisk arrangør for seminarene som arrangeres i oktober på følgende steder:
  • Hamar (Hamar bispedømme), 7. oktober 2009
  • Oslo (Oslo og Borg bispedømme), 8. oktober 2009
  • Kristiansand/Arendal (Agder og Telemark bispedømme), 13. oktober 2009
  • Tønsberg (Tunsberg bispedømme), 12. oktober 2009
  • Bodø (Sør-Hålogaland bispedømme), 20. oktober 2009
  • Tromsø (Nord-Hålogaland bispedømme), 21. oktober 2009
  • Trondheim (Nidaros bispedømme), 22. oktober 2009
  • Molde (Møre bispedømme), 27. oktober 2009
  • Bergen (Bjørgvin bispedømme), 28. oktober 2009
  • Stavanger (Stavanger bispedømme), 29. oktober 2009

Påmelding skjer via www.dsb.no fra og med uke 37. Ved spørsmål, kontakt senioringeniør Lars Haugrud på telefonnummer 33 41 27 02, eller per e-post [email protected].