NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNVESENSEMINAR 2009
Av Per Ole Sivertsen  
05.10.2009
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til brannvesenseminar. Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) vil som tidligere være teknisk arrangør.
-

Litt om seminaret

I år vil seminarene kun bli holdt fem steder i Norge. Seminaret i Trondheim vil være en del av Midt-Norske brannverndager og programmet her vil være noe kortere en i landet for øvrig.

Seminaret ønsker i år spesielt å sette fokus på ny forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering, og hvilke forandringer dette medfører for brann- og feiervesenet.
I tillegg vil systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg (KoBE), aktuelle saker fra DSB og forebyggende brannvernoppgaver også bli viet oppmerksomhet.

Program

I år vil seminarene kun bli holdt fem steder i Norge, i listen under ser du hvor vi arrangerer. Meld deg på der du ønsker å delta.

Sted Dato
Tromsø Tirsdag 3. november
Oslo Onsdag 4. november
Stavanger Tirsdag 10. november
Bergen Onsdag 11. november
Trondheim Torsdag 19-20. november

Meld deg på Brannvesenseminar 2009