NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
AKSJON BOLIGBRANN
Av Knut Birger Bakken  
16.11.2009
 
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har nå sendt ut materiell til påmeldte brannvesen og feiervesen samt lokale eltilsyn (DLE).
-
Regner med at de fleste påmeldte brannvesen er godt forberedt til årets aksjon, men for oppnå god effekt  er det viktig med god planlegging og godt samarbeid med DLE lokalt. Det er også viktig å engasjerer brannvesenets beredskap i slike aksjoner for å nå flest mulig hustander under disse dagene.
 
Mere informasjon om årets aksjon finner dere på www.aksjonboligbrann.no
 
For mere info, kontakt
 
DSB
v/Odd Skarbomyr
informasjonsrådgiver
33 41 25 77