NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBUF KONFERANSE I ÅLESUND 26.-27. MAI 2010
Av Jon-Ola Wattø  
02.03.2010
 
Årets NBUF konferanse holdes i Ålesund 26-27 mai 2010. Programmet inneholder mange godbiter og faglig påfyll.
-
Alle brannvesen i Norge har personell som driver med opplæringsvirksomhet. Hvert år arrangeres det en konferanse der disse kan få faglig påfyll og få møte kolleger som er opptatt av innhold og kvalitet på opplæring i brannvern og andre brannfaglige emner.

Årets konferanse i Ålesund er den 8. konferansen som arrangeres av Norske Brannvesens Undervisnings Forum (NBUF).

Frist for påmelding 8. mai 2010.


Arbeidsgruppa for årets konferanse består av:

Geir Ulriksen, Trondheim BR IKS

Idar Eidem, Molde BV.

Steinar Hustad, NBSK.

Jon-Ola Wattø, ÅBV.

Børre Thorsen, ÅBV.

Terje Dyrø, ÅBV.


Pris: 1400,-

Konferanseavgift inkluderer forelesere, sosial kveld og festmiddag. Reise og opphold dekkes av den enkelte.

Vi har holdt av 80 rom ved Rica Parken Hotell i Ålesund.

Hotellrom bestilles på tlf: 70 13 23 00


Pris pr enkeltrom m/frokost er kr 995,-

Eller

Dobbeltrom m/frokokost kr 1490,-

I tillegg kommer dagpakke konferanse som inneholder lunsj og konferanserom på 495,-


Eventuelle spørsmål kan rettes til Jon-Ola Wattø på tlf.: 93 42 99 71


For påmelding send en mail til Terje Dyrø:

[email protected]


Vi ønsker deg hjertelig velkommen, og HÅPER dere kan være tidlig ute med påmelding!