NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SINE DET DANSKE NØDNETTET ER I DRIFT
Av Nils Erik Haagenrud  
04.03.2010
 
SINE det Danske nødnettet er ferdigbygd og satt i drift. Staten dekker investeringen og drift av nettet.
-
I tillegg har kommunene fått økonomiskbidrag til innkjøp av terminaler. Politi, brann og helse er brukere av nettet. Det er flere leverandører av terminaler og kommunene kan selv velge hva de vil kjøpe ut fra de leverandørene som har deltatt i anbudet og er blitt godkjent. De har utfordringer med leveransen og det tekniske i kontrollrommene.